Bảng giá

BÁO GIÁ THI CÔNG SÀN GỖ TỰ NHIÊN

Công ty Nội Thất Nhà Mới xin trân trọng gửi đến quý khách bảng báo giá sau: 

 

Loại gỗ

Quy cách (mm)  

Đơn vị tính

 

Đơn giá (VNĐ/m2)

Dài Rộng Dày
1.Giáng Hương (Lào)          
Giáng Hương Solid (Liền thanh) 900 92 15 M2 1.700.000
Giáng Hương Solid (Liền thanh) 750 92 15 1.600.000
Giáng Hương Solid (Liền thanh) 600 92 15 1.500.000
Giáng Hương Solid (Liền thanh) 450 92 15
Giáng Hương Solid (Liền thanh) 900 120 18 2.600.000
Giáng Hương Solid (Liền thanh) 750 120 18 2.400.000
Giáng Hương FJL (ghép dọc ngang) 1820 150 15 1.100.000
Giáng Hương FJ    (ghép dọc) 1820 92 15 1.150.000
Phào Giáng Hương (Liền thanh) 1820 92 15    Md 250.000
Phào Giáng Hương (ghép FJ) 1820 92 15 200.000
2.Giáng Hương (Nam Phi)          
Giáng Hương Solid (Liền thanh) 900 92 18 M2 1.000.000
Giáng Hương Solid (Liền thanh) 950 120 18 1.200.000
Phào Hương Nam Phi 1820 92 15 150.000
2. Căm xe (Lào)       M2  
Căm xe Solid (Liền thanh) 900 92 15 900.000
Căm xe Solid (Liền thanh) 750 92 15 880.000
Căm xe Solid (Liền thanh) 600 92 15 860.000
Căm xe Solid (Liền thanh) 450 92 15 800.000
Căm xe FJL (ghép dọc ngang) 1820 150 15 700.000
Phào Căm Xe (Liền thanh) 1820 92 15 Md 140.000
Phào Căm Xe (ghép FJ) 1820 92 15 120.000
3.Chiu Liu (Lào)       M2  
Chiu Liu Solid (Liền Thanh) 900 92 15 1.050.000
Chiu Liu Solid (Liền Thanh) 750 92 15 1.020.000
Chiu Liu Solid (Liền Thanh) 600 92 15 980.000
Chiu Liu Solid (Liền Thanh) 900 120 15 1.250.000
Chiu Liu Solid (Liền Thanh) 900 120 18 1.450.000
Phào Chiu Liu (Liền thanh) 1820 92 15 Md 180.000
Phào Chiu Liu (ghép FJ) 1820 92 15 140.000
4.Gõ Đỏ (Lào)        

M2

 
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) 900 92 15 1.550.000
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) 750 92 15 1.500.000
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) 600 92 15 1.400.000
Phào Gõ Đỏ (Liền thanh) 1820 92 15 250.000
Phào Gõ Đỏ (ghép FJ) 1820 92 15 200.000
5. Gõ Đỏ (Nam Phi)       M2  
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) 900 92 15 1.100.000
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) 750 92 15 1.050.000
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) 600 92 15 1.000.000
Phào Gõ Đỏ (Liền thanh) 1820 92 15 160.000
6.Óc Chó (Mỹ)        

M2

 
Óc Chó Solid (Liền thanh) 900 92 15 1.500.000
Óc Chó Solid (Liền thanh) 750 92 15 1.450.000
Óc Chó Solid (Liền thanh) 600 92 15 1.400.000
Óc Chó Solid (Liền thanh) 900 120 18 1.800.000
Phào Óc Chó (Liền thanh) 1820 92 15 Md 220.000
Phào Óc Chó (ghép FJ) 1820 92 15 180.000
7.Gỗ Sồi (Mỹ)        

M2

 
Sồi Solid (Liền thanh) 900 92 15 950.000
Sồi Solid (Liền thanh) 750 92 15 930.000
Sồi Solid (Liền thanh) 600 92 15 900.000
Sồi ghép  (Ghép FJ) 1.820 92 15 700.000
Phào Sồi (Liền thanh) 1820 92 15 Md 150.000
Phào Sồi (ghép FJ) 1820 92 15 120.000
8.Gỗ Taek (Lào)        

M2

 
Taek Solid (Liền thanh) 900 92 15 1.100.000
Taek Solid (Liền thanh) 750 92 15 1.080.000
Taek Solid (Liền thanh) 600 92 15 1.060.000
Phào Taek (Liền thanh) 1820 92 15 md 180.000
Phào Taek (ghép FJ) 1820 92 15 120.000
9.Gỗ Taek (Myanmar)       M2  
Taek Solid (Liền thanh) 1.820 120 15 2.000.000
Taek Solid (Liền thanh) 900 120 15 1.700.000
Taek           (Ghép FJ) 1820 92 15 1.200.000
Phào Taek (Liền thanh) 1820 92 15 md 250.000
10.Gỗ Hương Indo (ghép FJL)        

M2

 
Hương Indo (ghép FJL) 1.820 150 15 700.000
Phào Hương Indo (ghép FJ) 1.820 90 15 md 120.000
10.Gỗ Lim (Lào)        

M2

 
Lim Solid (Liền thanh) 900 92 15 1.150.000
Lim Solid (Liền thanh) 750 92 15 1.100.000
Lim Solid (Liền thanh) 600 92 15 1.050.000
Phào gỗ Lim (Liền thanh) 1820 92 15 Md 170.000
Phào gỗ Lim (ghép FJ) 1820 92 15 130.000
11.Gỗ Lim (Nam Phi)       M2  
Lim NP Solid (Liền thanh) 900 92 15 800.000
Lim NP Solid (Liền thanh) 750 92 15 780.000
Lim NP Solid (Liền thanh) 600 92 15 760.000
Phào gỗ Lim (Liền thanh) 1820 92 15 Md 130.000
Phào gỗ Lim (ghép FJ) 1820 92 15 100.000

 

GHI CHÚ
Bảng báo giá  trên có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 đến ngày có thông báo mới
Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%.
Đơn giá trên đã bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện. Bảo hành 5 năm
 
TIÊU CHUẨN
01. Đạt độ ẩm tiêu chuẩn từ 8%-12%
02. Không cong vênh, không nứt tét.
03. Đảm bảo về chất lượng.
 
Chúng tôi tin rằng sẽ đem đến cho Quý Công ty và khách hàng những sản phẩm tốt nhất, giá cả

cạnh tranh nhất.

Xin Quý công ty và khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và địa chỉ mail như sau:
Điện thoại: 0124 811 6868
Email: sangonhamoi@gmail.com

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);